Škola starého tance
Aktuálně

XVIII. Letní škola starého tance A.D. 2017 v Českém Krumlově

Výuka bude probíhat v nově zrekonstruovaném komplexu středověkých klášterů v historickém centru města. Ubytování je zajištěno přímo v areálu klášterů v ceně do 200,-Kč/noc.
Aktuálně

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v noci na 15. června 2017 zemřela PhDr. Michaela Freemanová, Ph. D., muzikoložka, hudební publicistika a dlouholetá předsedkyně Společnosti pro starou hudbu. Michaela Freemanová se badatelsky věnovala hudební kultuře 17. až raného 19. století, v poslední době především hudbě v řádu Milosrdných bratří, ale také Josefu Haydnovi, Antonínu Kammelovi, oratorní produkci v Čechách a na Moravě, či problematice hudebních nástrojů. Pracovně působila v Supraphonu, Národním muzeu a Akademii věd ČR. Jako neúnavný propagátor hudby a historicky poučené interpretace spoluorganizovala a podpořila stovky koncertů, seminářů a kursů, ať už na půdě České hudební společnosti / Společnosti pro starou hudbu a pražského festivalu Slavnosti staré hudby (pořádaném s manželem Davidem Freemanem v letech 1991-94), jako dramaturg festivalu Pražské jaro nebo Haydnovy hudební slavnosti či jako autor mnoha pořadů pro Český rozhlas. Domácí hudební scénu výrazně ovlivnila v neposlední řadě také spoluorganizací půjčovního fondu hudebních nástrojů určených studentům a začínajícím hráčům. Ráda jezdila také do Ratají nad Sázavou na Letní školu starého tance, kde se stala velmi oblíbenou lektorkou. Čest její památce!

SEMINÁŘE:

Letní škola - Krumlov    23. – 30. červenec 2017

XVIII. Letní škola starého tance A.D. 2017

18. ročník letního semináře renesančního a barokního tance pro začátečníky i pokročilé v Českém Krumlově. Výuka bude probíhat poprvé v nově zrekonstruovaném areálu středověkých klášterů v historickém centru města. http://www.klasteryck.cz/

Mělník 06/2017    10. – 11. června 2017

Dvorské tance doby císaře Rudolfa II.
Seminář italských, francouzských a německých tanců podle renesančních traktátů z doby kolem roku 1600. Výuka probíhá v historickém refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník. Program je zaměřen na taneční hudbu italského a zaalpského manýrismu podle věhlasných tanečníků, hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Valerius Otto a Michael Praetorius.

Zimní Luhačovice    17. – 19. února 2017

Zapomenuté tance ve stínu středověku
Seminář středověkých tanců XI
Jedenácté taneční setkání v lázeňském městě Luhačovice se zaměří na památky instrumentální hudby z doby vlády Lucemburků na českém trůně. Program výuky bude věnován vznešeným dvorským skladbám, které vládly evropským královským dvorům ve 13. a 14. století. S ohledem na výraz pohybu a taneční techniku bude výuka lektora probíhat v historickém kostýmu.

Celoroční seminář    od 6. února 2017

XIX. Cyklus starého tance na panovnických dvorech A.D. 2016/2017
19. pokračování Celoročního semináře středověkých a renesančních tanců pro začátečníky i pokročilé v návaznosti od roku 1998. Výuka probíhá v tanečním sále Základní školy pod Vyšehradem, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad /stanice tram. Výtoň/. Taneční večery – plesy v historických kostýmech – se konají v Divadelním sále benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město /stanice metra B Karlovo náměstí/.

Taneční setkání v Praze    jaro 2017

Španělské tance 13. století
Seminář středověkých lidových tanců podle hudebních skladeb dochovaných ve sborníku mariánských písní Cantigas de Santa Maria z doby vlády Alfonse X. Moudrého, krále Castilie a Leonu. Na taneční setkání ve španělském rytmu zveme všechny zájemce o pohybové aktivity, tanečníky i začátečníky, kteří se chtějí věnovat historickému tanci, a také absolventy 1. pololetí Cyklu starého tance. Seminář probíhá v Divadelním sále benediktinského opatsví Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích /stanice metra B Karlovo náměstí/. Tento seminář je také možné využít jako taneční přípravu pro středověký Adventní ples.

Rataje nad Sázavou    24.­ – 31. červenec 2015

XVII. Letní škola starého tance A.D. 2015
!! Pro dlouhodobou stavební obnovu není možné uskutečnit program LŠST na zámku !!
17. ročník letního semináře středověkého tance pro začátečníky i pokročilé v historickém městečku Rataje nad Sázavou. Výuka probíhá v paláci středověkého dolního hradu.

Zámek Děčín    17. – 19. dubna 2015

Historické tance na zámku v Děčíně IX
Tance králů i měšťanů
Devátý taneční seminář pro veřejnost v atraktivním prostředí reprezentačních sálů zámku Děčín, zaměřený na středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století.

Mělník 04/2013    13. – 14. dubna 2013

Zapomenuté tance barokních mistrů
Seminář barokního tance V
Výuka kontratanců z období 17. a 18. století v refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník pod vedením MgA. Hany Slačálkové.

Letní Luhačovice    12. až 19. srpna 2012

Letní škola starého tance A.D. 2012 – V. jubileum
Výuka tanců z období renesance a baroka – ballety vážných i komických her a divadel 16. až 18. století.

Znojmo    16. – 18. prosince 2011

Tance králů i měšťanů
Nejstarší památky instrumentální hudby období středověku
Seminář středověkých tanců I
Středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století v zrcadlovém tanečním sále DDM ve Znojmě.

Ostrava - Hošťálkovice    18. – 19. října 2008

Zapomenuté tance podle spisů renesančních mistrů
Seminář renesančních tanců
poslední čtvrtiny 16. století podle autentických zápisů choreografie renesančních mistrů /Thoinot Arbeau, Cesare Negri, Fabricio Carosso da Sermonetta/. Výuka bude probíhat v tělocvičně Základní školy Hošťálkovice.