Škola starého tance
Aktuálně

Taneční kurzy v Praze jaro 2018

Srdečně Vás zveme na celoroční kurzy historického tance v Praze. Výuka pro začátečníky i pokročilé bude probíhat od 12. února 2018 každé pondělí 17:30 – 19:30 hodin v tanečním sále Základní školy pod Vyšehradem, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad /stanice tram. Výtoň/.

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

02. 03. 2018 - 04. 03. 2018   Zapomenuté tance ve stínu středověku 12
28. 04. 2018Jarní ples

Více informací v Kalendáři akcí »

SEMINÁŘE:

Zimní Luhačovice    2. – 4. března 2018

Zapomenuté tance ve stínu středověku
Seminář středověkých tanců XII
Dvanácté taneční setkání v lázeňském městě Luhačovice se zaměří na památky středověké instrumentální a vokální hudby 13. až 15. století. Program výuky bude věnován nejen taneční hudbě na evropských panovnických dvorech, ale i ve městech a podhradích. S ohledem na výraz pohybu a taneční techniku bude výuka lektora probíhat v historickém kostýmu.

Celoroční seminář    od 12. února 2018

XX. Cyklus starého tance na panovnických dvorech A.D. 2017/2018
20. jubilejní pokračování Celoročního semináře středověkých a renesančních tanců pro začátečníky i pokročilé v návaznosti od roku 1998. Výuka probíhá v tanečním sále Základní školy pod Vyšehradem, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad /stanice tram. Výtoň/. Taneční večery – plesy v historických kostýmech – se konají v Divadelním sále benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město /stanice metra B Karlovo náměstí/.

Taneční setkání v Praze    9. prosince 2017

Španělské tance 13. století
Seminář středověkých lidových tanců podle hudebních skladeb dochovaných ve sborníku mariánských písní Cantigas de Santa Maria z doby vlády Alfonse X. Moudrého, krále Castilie a Leonu. Na taneční setkání ve španělském rytmu zveme všechny zájemce o pohybové aktivity, tanečníky i začátečníky, kteří se chtějí věnovat historickému tanci, a také absolventy 1. pololetí Cyklu starého tance. Seminář probíhá v Divadelním sále benediktinského opatsví Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích /stanice metra B Karlovo náměstí/. Tento seminář je také možné využít jako taneční přípravu pro středověký Adventní ples v sobotu 16.12. 2017.

Letní škola - Krumlov    23. – 30. červenec 2017

XVIII. Letní škola starého tance A.D. 2017

18. ročník letního semináře renesančního a barokního tance pro začátečníky i pokročilé v Českém Krumlově. Výuka bude probíhat poprvé v nově zrekonstruovaném areálu středověkých klášterů v historickém centru města. http://www.klasteryck.cz/

Mělník 06/2017    10. – 11. června 2017

Dvorské tance doby císaře Rudolfa II.
Seminář italských, francouzských a německých tanců podle renesančních traktátů z doby kolem roku 1600. Výuka probíhá v historickém refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník. Program je zaměřen na taneční hudbu italského a zaalpského manýrismu podle věhlasných tanečníků, hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Valerius Otto a Michael Praetorius.

Rataje nad Sázavou    24.­ – 31. červenec 2015

XVII. Letní škola starého tance A.D. 2015
!! Pro dlouhodobou stavební obnovu není možné uskutečnit program LŠST na zámku !!
17. ročník letního semináře středověkého tance pro začátečníky i pokročilé v historickém městečku Rataje nad Sázavou. Výuka probíhá v paláci středověkého dolního hradu.

Zámek Děčín    17. – 19. dubna 2015

Historické tance na zámku v Děčíně IX
Tance králů i měšťanů
Devátý taneční seminář pro veřejnost v atraktivním prostředí reprezentačních sálů zámku Děčín, zaměřený na středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století.

Mělník 04/2013    13. – 14. dubna 2013

Zapomenuté tance barokních mistrů
Seminář barokního tance V
Výuka kontratanců z období 17. a 18. století v refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník pod vedením MgA. Hany Slačálkové.

Letní Luhačovice    12. až 19. srpna 2012

Letní škola starého tance A.D. 2012 – V. jubileum
Výuka tanců z období renesance a baroka – ballety vážných i komických her a divadel 16. až 18. století.

Znojmo    16. – 18. prosince 2011

Tance králů i měšťanů
Nejstarší památky instrumentální hudby období středověku
Seminář středověkých tanců I
Středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století v zrcadlovém tanečním sále DDM ve Znojmě.

Ostrava - Hošťálkovice    18. – 19. října 2008

Zapomenuté tance podle spisů renesančních mistrů
Seminář renesančních tanců
poslední čtvrtiny 16. století podle autentických zápisů choreografie renesančních mistrů /Thoinot Arbeau, Cesare Negri, Fabricio Carosso da Sermonetta/. Výuka bude probíhat v tělocvičně Základní školy Hošťálkovice.