Škola starého tance
Aktuálně

Přehlídka historických jídel a nápojů na Tříkrálovém plese

Přátelé, po zahájení Tříkrálového plesu a prvních tancích vyhlásíme přehlídku nejzdařilejších receptů na pokrm nebo nápoj podle historického, nejlépe středověkého receptu. Tato tradice je oblíbená už více než dvacet let. Zúčastnit se může každý, stačí se na místě přihlásit. Kritéria hodnocení jsou: původ receptu (středověk, renesance, baroko a mladší), použité přísady, vzhled a samozřejmě poživatelnost!! Kuchaři nejlepších jídel a nápojů získají hodnotné ceny.

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

07. 02. 2022Cyklus starého tance na panovnických dvorech 2021/2022

Více informací v Kalendáři akcí »

SEMINÁŘE:

Rataje nad Sázavou    24.­ červenec – 1. srpen 2021

XXII. Letní škola starého tance A.D. 2021
22. ročník letního semináře středověkého a renesančního tance pro začátečníky i pokročilé v historickém městečku Rataje nad Sázavou. Výuka probíhá v nově zrestaurovaném Rytířském sále barokního zámku.

Celoroční seminář    od 7. února 2022

XXIII. Cyklus starého tance na panovnických dvorech A.D. 2021/2022
23. pokračování Celoročního semináře středověkých a renesančních tanců pro začátečníky i pokročilé v návaznosti od roku 1998. Výuka probíhá v tanečním sále Základní školy pod Vyšehradem, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad /stanice tram. Výtoň/. Taneční večery – plesy v historických kostýmech – se konají v Divadelním sále benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město /stanice metra B Karlovo náměstí/.

Zimní Luhačovice    6. – 8. března 2020

Zapomenuté tance ve stínu středověku
Seminář středověkých tanců XIV
Čtrnácté taneční setkání v lázeňském městě Luhačovice se zaměří na středověké památky instrumentální taneční hudby podle dochovaných hudebních pramenů, jakým je například známý Le Manucsrit du Roi z přelomu 13. a 14. století. Budeme se věnovat také prvním autentickým zápisům choreografie 2. poloviny 15. století z Itálie a Francie. Naučíme se tance králů a měšťanů, skladby párové i skupinové, nejrůznější taneční kroky a figury. S ohledem na výraz pohybu a taneční techniku bude výuka lektora probíhat v historickém kostýmu.

Taneční setkání v Praze    14. prosince 2019

Španělské tance 13. století
Seminář středověkých lidových tanců podle hudebních skladeb dochovaných ve sborníku mariánských písní Cantigas de Santa Maria z doby vlády Alfonse X. Moudrého, krále Castilie a Leonu. Na taneční setkání ve španělském rytmu zveme všechny zájemce o pohybové aktivity, tanečníky i začátečníky, kteří se chtějí věnovat historickému tanci, a také absolventy 1. pololetí Cyklu starého tance. Seminář probíhá v Divadelním sále benediktinského opatsví Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích /stanice metra B Karlovo náměstí/. Tento seminář je také možné využít jako taneční přípravu pro středověký Adventní ples v sobotu 14.12. 2019 večer.

Zámek Děčín    25. – 27. ledna 2019

Historické tance na zámku v Děčíně X
Barokní tance 17. a 18. století
Desátý taneční seminář pro veřejnost v atraktivním prostředí reprezentačních sálů zámku Děčín, zaměřený na rekonstrukce tanečních skladeb z období baroka. Výuka bude přizpůsobena s ohledem na začátečníky a pokročilé, kteří se již dříve dostatečně věnovali základům a principům barokní taneční techniky. V praxi se budeme pečlivě věnovat taneční technice nohou, pohybům paží, barokním krokovým motivům a naučíme se další formy tanců, které nám budou demonstrovat taneční kulturu v období 17. a 18. století. Účastníci semináře si mohou přinést i barokní kostým.

Letní škola - Krumlov    15. – 22. červenec 2018

XIX. Letní škola starého tance A.D. 2018

19. ročník letního semináře renesančního tance pro začátečníky i pokročilé v Českém Krumlově. Výuka bude probíhat v nově zrekonstruovaném areálu středověkých klášterů v historickém centru města. http://www.klasteryck.cz/

Mělník 06/2017    10. – 11. června 2017

Dvorské tance doby císaře Rudolfa II.
Seminář italských, francouzských a německých tanců podle renesančních traktátů z doby kolem roku 1600. Výuka probíhá v historickém refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník. Program je zaměřen na taneční hudbu italského a zaalpského manýrismu podle věhlasných tanečníků, hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Valerius Otto a Michael Praetorius.

Mělník 04/2013    13. – 14. dubna 2013

Zapomenuté tance barokních mistrů
Seminář barokního tance V
Výuka kontratanců z období 17. a 18. století v refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník pod vedením MgA. Hany Slačálkové.

Letní Luhačovice    12. až 19. srpna 2012

Letní škola starého tance A.D. 2012 – V. jubileum
Výuka tanců z období renesance a baroka – ballety vážných i komických her a divadel 16. až 18. století.

Znojmo    16. – 18. prosince 2011

Tance králů i měšťanů
Nejstarší památky instrumentální hudby období středověku
Seminář středověkých tanců I
Středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století v zrcadlovém tanečním sále DDM ve Znojmě.

Ostrava - Hošťálkovice    18. – 19. října 2008

Zapomenuté tance podle spisů renesančních mistrů
Seminář renesančních tanců
poslední čtvrtiny 16. století podle autentických zápisů choreografie renesančních mistrů /Thoinot Arbeau, Cesare Negri, Fabricio Carosso da Sermonetta/. Výuka bude probíhat v tělocvičně Základní školy Hošťálkovice.